Organizator

Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie”

Organizatorem rekolekcji jest Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „POSŁANIE”. Powstało ono 17 stycznia 2007 r., a zatwierdzone zostało dekretem Biskupa Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. L.dz. 740/07/BD. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie, zgodnie z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki, indywidualnych i społecznych postaw katolików świeckich dla upowszechniania ich zaangażowania w życie Kościoła, społeczeństwa i narodu, poprzez podejmowanie działalności ewangelizacyjnej, medialnej, charytatywnej i oświatowej. Stowarzyszenie działa w ramach Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Posłanie”.

Zapraszamy na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 19:30
Miejsce spotkań: Centrum Dialogu, pl. bł. ks. Frelichowskiego 1, Toruń (salka na II piętrze)

Asystent kościelny: ks. dr Artur Szymczyk.

Lider wspólnoty i Prezes Stowarzyszenia: Ewa Leszczełowska.

więcej >>>